Wie is die vogel?

Boris Peeters

Wie is die vogel? is ’s werelds eerste stripvogelgids. Herken nu de vogel in je tuin, op je akker, in het bos of in de lucht terwijl je op zee dobbert, aan de hand van een vogel in stripvorm.
Striptekenaar Boris Peeters heeft zo’n 250 vogels die je in Nederland of België kunt tegenkomen zo waarheidsgetrouw mogelijk geïllustreerd in zijn eigen stijl. Een paar biologen uit Zwitserland (om maar lukraak wat mensen te noemen) waren verbluft dat de vogels in stripvorm zo goed werkten, sterker
nog, misschien wel beter werkten dan de geëikte vogelillustraties. Maar dat laten we aan eenieder om zelf uit te maken.
Dit is een unieke vogelgids voor de leek, de liefhebber, de connaisseur en de cadeaugevende.