Te vuur en te zwaard

Effectiviteit en overdaad in de westerse strijd tegen terrorisme

Teun van Dongen

Overal in de westerse wereld beantwoorden regeringen de terroristische dreiging met nieuwe maatregelen. In Frankrijk is de noodtoestand permanent geworden, in België krijgt de politie hulp van bijna 2000 militairen en in Nederland heeft de Tweede Kamer de bevoegdheden van de AiVD uitgebreid. En dan zijn er nog de deradicaliseringstrajecten en de vele veiligheidsmaatregelen rond drukke plekken en evenementen. Maar hoe effectief zijn al
die maatregelen? En wegen de opbrengsten wel op tegen de nadelige gevolgen? De privacy en vrijheid van burgers wordt intussen fl ink aangetast terwijl de dreiging onverminderd groot blijft.
Gebruikmakend van voorbeelden uit heden en verleden laat terrorisme-expert Teun van Dongen zien wanneer de verschillende vormen van terrorismebestrijding werken, wanneer ze de samenleving schade toebrengen en waar westerse overheden in de huidige strijd tegen terrorisme te ver zijn gegaan.