De opmars van robots

Hoe technologie veel banen zal doen verdwijnen

Martin Ford

Bestaat jouw baan binnenkort nog wel?
We denken meestal dat hoe slim computers ook worden, ze nooit al het werk dat nu door mensen wordt gedaan over kunnen nemen. Maar wat als ze dat wel kunnen?
De technologische revolutie raast door en computers worden steeds slimmer en goedkoper. Veel banen staan onder druk. In de toekomst zal die druk alleen maar toenemen. Volgens Martin Ford is het belangrijk dat we zo snel mogelijk onder ogen zien dat steeds meer banen zullen verdwijnen door technologie. Hij betoogt dat we nu actie moeten ondernemen.
De opmars van robots is verplichte kost voor iedereen die wil weten wat de invloed zal zijn van technologie in de toekomst, niet alleen op individuele carrières, maar ook op de gehele maatschappij.

Quotes:
‘Zoals Martin Ford aantoont in De opkomst van robots: de baanvernietigende muil van de technologie bedreigt inmiddels zelfs de duurst opgeleiden […] de effecten van de robotisering op de mens zijn al zichtbaar, en worden in dit boek vakkundig verteld.’ New York Times Book Review
‘Een zorgvuldig en moedig onderzoek naar automatisering en de invloed daarvan op de maatschappij.’ Kirkus Reviews