Ziekte van Middleton

Gerrit Krol

Gerrit Krol: ‘Ja, ik heb er flink de spot mee gedreven. Dit héle boek is één reeks van spotternijen ten aanzien van de vrouw, begrijp je wel. Spot, of ironie (goedaardige spot), is het enige waarmee je een vrouw kunt treffen, omdat de ironie… Enfin, lees zelf maar…’

Raoul Chapkis in het Algemeen Handelsblad: ‘Het zou onjuist zijn om te zeggen dat er ook nog humor in dit boek zit, voor Pipper is het trouwens allemaal zo leuk niet. De humor is gewoon in elk woord aanwezig en veroorzaakte bij mij zo’n buikpijn die je hebt na te hard en langdurig lachen, zonder dat ik ergens hardop gelachen had. Hoe interessant de inhoud, ook voor een man, ook is, toch zou ik nog liever willen inzien hoe die stijl tot stand komt. Het lijkt heel gemakkelijk geschreven, maar er ligt, zegt Krol zelf, veel denkwerk aan ten grondslag.’