Verzameld werk

de romans Duizend eilanden, Het laatste huis van de wereld en Het hout van Bara envijftien verhalen

Beb Vuyk

Beb Vuyk schreef romans en verhalen, of liever lange en korte verhalen waarin veel persoonlijke belevenissen verwerkt zijn. In haar vroegere werk is het autobiografische meer dan eens onverhuld aanwezig, in het latere is dit ondergeschikt gemaakt aan het verhaal dat meestal de uitwerking van een overigens zeer persoonlijk beleefd probleem is. Kees Fens schreef over Beb Vuyk in de Volkskrant: ‘Zij hoort tot de beste en persoonlijkste verhalenschrijfsters die wij hebben.’