Vallende stilte

een keuze uit eigen werk

Gerrit Kouwenaar

Ter gelegenheid van zijn vijfentachtigste verjaardag maakte Gerrit Kouwenaar een keuze uit zijn eigen werk, in samenwerking met collegadichter RenĂ© Puthaar. Het resultaat is een kloeke bundel ‘Kouwenaar volgens Kouwenaar’: een selectie van de gedichten die volgens de dichter zelf de kern uitmaken van zijn inmiddels bijn zestig-jarig dichterschap.