Vaderland in de verte

Annie Romein-Verschoor

Met Vaderland in de verte, de historische roman over Hugo de Groot en Maria van Riegersbergh, heeft mevrouw Romein-Verschoor een ereplaats verworven in de Nederlandse letteren. Een criticus van het NRC schreef: ‘De zeer begaafde Annie Romein-Verschoor heeft zich in Vaderland in de verte voor het eerst gewaagd aan de roman, een experiment dat moeilijk beter had kunnen slagen.’