Tydverdryf / pastime

Elisabeth Eybers

Elisabeth Eybers’ vader was Afrikaans-, haar moeder van origine Engelstalig. Zij behoort dan ook tot de gezegenden die twee talen als hun ‘native language’ kunnen beschouwen; de Nederlanders kunnen zich op hun beurt gezegend achten, niet alleen omdat een zo groot dichteres onder hen is komen wonen, maar ook omdat zij in staat zijn de beide talen waarin haar gedichten zijn ontstaan in voldoende mate te begrijpen om hun ontroerende kracht op zich te laten werken. Het vele malen herlezen, waar die gedichten toch al toe uitnodigen, wordt in deze bundel geïntensiveerd doordat de Afrikaanse en de Engelse versie van hetzelfde gedicht bijeen zijn geplaatst.