Tweede man

Doeschka Meijsing

Als zijn broer sterft, wordt Robert Martin in één klap miljonair. Zijn nieuwe leven begint veelbelovend. Een verliefdheid in Rome, een vriendschap in Oxford. Maar langzamerhand begint het raadsel van de steen die bij de nalatenschap de overhand krijgt. Als na verloop van tijd de steen geen steen blijkt maar een brief bevat, begint de grote speurtocht naar het onderwerp ervan. De brief gaat over niemand minder dan Alexander de Grote.
In dit magistrale boek, dat leest als een avonturenroman, loopt de klassieke oudheid parallel met het leven van nu. Het thema van De tweede man, de Mentor die altijd achter de held staat, Hefaistion achter Alexander de Grote, Robert Martin achter zijn broer, zonder wie de eerste niet leven kan en niet schitteren, wordt als het ware spelenderwijs opgevoerd. Met een groot gevoel voor personages en voor dialoog schildert Doeschka Meijsing (1947) de opkomst en de ondergang van een man die altijd de tweede man zal blijven.

Quotes:
‘Doeschka Meijsing heeft met haar roman De tweede man iets wezenlijks toegevoegd heeft aan de verhalen die wij elkaar sinds het begin van de mensheid vertellen. Met haar boek heeft zij iets op de voorgrond geplaatst dat wij allemaal wel kennen, maar nog nooit zo scherp in beeld zagen komen: het gevoel dat het werkelijk succesvolle leven aan ons voorbij is gegaan en dat een ander met de eer is gaan strijken.’ De Haagsche Courant
‘Het is de schrijfster, kortom - mede dankzij het interne strijdgewoel - andermaal gelukt een volstrekt authentieke roman te schrijven, waarin het pathos op verfrissend schaamteloze wijze triomfeert en waarin on-Nederlands grote passen worden gezet.’ De Groene Amsterdammer 'De tweede man is een meesterlijke roman. [...] Een roman die de waarheid in het gezicht slingert, op de illusoire wijze waarop literatuur waar kan zijn. Een gebouw dat staat en dat, als je eenmaal aan de eigenzinnige architectuur bent gewend, nog tijden meekan.' de Volkskrant
'De tweede man is een overdonderend boek waarin veel wordt losgewoeld en waar je steeds meer in ontdekt, hoe langer je erover nadenkt.' Het Parool