Onvoltooid bestaan

Georgine Sanders

Georgine Sanders is een dichteres van de gewone dingen – niet van de kleine dingen. Haar gedichten gaan over liefde, gemis, herinnering, vergankelijkheid. Over de dingen dus die ons leven uitmaken. Haar gedichten zijn onopgesmukt, ondanks rijm en strofenbouw – of misschien ook wel juist mede dóór rijm en strofenbouw, want in de vaste vorm krijgen de grote gevoelens iets vanzelfsprekends.