Narcissus’ echo

Mark Baltser

Hoe keer je een thema om? In de muziek is dat eenvoudig: in plaats van ene terts naar boven neem je een terts naar beneden, enzovoort. Op die manier krijg je een nieuw thema, dat toch nog veek gemeen heeft met het oorspronkelijke, genoeg om de hoorders een gevoel van samenhang te geven.
Waarom deze muzikale vergelijking? Omdat Narcissus’ echo, Mark Baltsers debuut, in het teken staat van het gehoor en dus ook van het geluid, omdat het op te vatten is als een variatiewerk, en omdat de bekende mythe van Narcissus en Echo, die voorkomt in Ovidius’ Herschepping, erin wordt gemetamorfoseerd tot het omgekeerde van zichzelf.
In de eerste variatie, ‘De stem en de jager’, valt de mythe uiteen in vele varianten. Of zijn het juist de varianten van waaruit de mythe zal komen bovendrijven? In de tweede en langste, ‘Het oor naast mij’, is het een hedendaags mensenpaar dat de mythe belichaamt. De man wordt zelfs ‘ik’ genoemd. In de derde variatie, ‘Nadering’, is de Narcissusfiguur tot de conclusie gekomen dat hij het alleen niet redt in zijn jacht op de stem, de Echo. Maar ook met de nodige hulp komt hij niet verder dan een benadering. Het boek besluit met een soort dialoog, die de nadering zowel als het voortduren van de scheiding bevestigt – een meesterstukje van ontroerende kracht.