Kleine mensen in een grote wereld

A. den Doolaard

Overal op de wereld voelen de mensen zich klein tegenover het wereldgebeuren. De ene oorlog is nog niet voorbij of de volgende staat alweer op stapel. De mensen wijzen de oorlog wel af, maar door vooroordelen, onverschilligheid en het gevoel dat het allemaal toch niets uithaalt scheppen ze juist omstandigheden waaronder de mensheid zich telkens weer nieuwe rampen op de hals haalt.
Den Doolaards boek is een aanklacht, niet tegen de ‘kleine mensen’ uiteraard, zelfs niet tegen hun mentaliteit, maar tegen de oorzaken daarvan, tegen het menselijk tekort, tegen de god die dit laat bestaan.