Ilios & Odysseus

Imme Dros

Ilios, Het verhaal van de Trojaanse oorlog en Odysseus, een man van verhalen: Dros’ veelgeprezen Homerosbewerkingen, nu samen in één band. Mét de prachtige illustraties van Harrie Geelen.
Ilios gaat over het tienjarige beleg van Troje. De Grieken proberen de geschaakte Helena terug te halen. Maar het is vooral het verhaal van de schitterende list die Odysseus verzint om in een houten paard Griekse manschappen Troje binnen te smokkelen. Het leidde tot de val van Troje en tot eeuwige roem voor Odysseus.
Odysseus is het verhaal over de geslepen koning van het eiland Ithaka, die zijn vrouw en zoontje achterliet om met de andere Griekse vorsten de stad Troje te belegeren. In de twintig jaar dat hij weg was ontstonden er veel verhalen over hem, en beleefde hij zelf veel om over te vertellen.

Quotes:
'Er zijn veel jeugdboeken die zijn gebaseerd op de Odyssee. De mooiste schreef Imme Dros, bij wie proza poëtisch kan zijn en als muziek kan klinken. Haar Odyssee is een held die uit taal betsaat. Een held van mythische omvang, die betovert met woorden, zinnen en klank.' - De Groene Amsterdammer