Glubkes oordeel & Over het monster van Frankenstein

Willem Brakman

‘Glubkes oordeel’ is het verhaal van een eenzame antiquair in een hem op zijn best onverschillig gezind dorp. Dat dorp en die Glubke blijken uitverkoren voor het Laatste Oordeel, dat zich kermisachtig aandient, maar waarmee niet te spotten is. ‘Over het monster van Frankenstein’ is een essay over de ‘gothic novel’ van het eind van de achttiende eeuw, een genre dat vooral in Engeland een grote, maar kortstondige bloei heeft gekend. Willem Brakman gaat na hoe het komt dat wat ons op de lachspieren werkt, als een spookhuis op de kermis, door de tijdgenoot bloedserieus werd genomen. Impliciet stelt hij zijn eigen verwerking van de ‘bovennatuur’ tegenover die van snel verblekende succesboeken. Tijdgenoten van de ‘gotiek’ die het wel gehouden hebben (Byron, Shelley) ontkomen evenmin aan Brakmans oordeel.