Feest van het begin

Joke van Leeuwen

Ruim twee eeuwen geleden, een hoofdstad in opstand. De jonge Catho, opgegroeid in een vondelingentehuis, merkt nauwelijks iets van de revolutie die gaande is, tot nieuwkomer zuster Berthe haar in het geheim leert lezen en schrijven, en de enige is die om haar geeft. Maar de twee verliezen elkaar uit het oog, ervan overtuigd door de ander te zijn verraden. Intussen begint pianofortebouwer Tobias, nieuwkomer in het land, een bijzondere vriendschap met iemand die hem een controversieel verzoek doet.
De nieuwe tijd eist geluk, maar hoe bereiken ze dat? Joke van Leeuwen laat in deze prachtige roman haar personages het geluk nastreven – hoopvol tot op de laatste bladzijde en nog lang daarna.

Quotes:
'Een serene historische roman waarin alles tintelt van belofte.' **** Volkskrant
'Op elke bladzijde vind je steeds een parel van een zin.' Metro
'Krachtig in een klein verhaal vervat vol betekenisvolle scènes. De lezer moet er zelf een groot verhaal bij bedenken. En dat lukt wonderwel.' **** NRC Handelsblad
'Beeldig geschreven historische roman.' Knack
'Daar is Van Leeuwen heel goed in, in kleine, intieme scènes optekenen waarin Catho in haar eentje iets ontdekt, zich iets toe-eigent, een beslissing neemt die anders niet genomen zou worden.' Groene Amsterdammer
'Als ‘slow food’ bestaat, dan is dit ‘slow literature’. Woorden en zinnen die geproefd moeten worden... Een feest: fijnmazig, weemoedig en toch een sprankel hoop.' **** De Morgen
'Geeft een eigenzinnig samenhangend beeld van de sfeer onder aan de sociale ladder van het laat-achttiende-eeuwse Parijs. Feest van het begin geeft de kleine gevolgen van grote politieke omwentelingen een menselijk gezicht. De Standaard
'Ze is een veelzijdig kunstenaar die steeds meer terreinen verovert.' Boek
'Het prachtige is niet alleen de stijl, maar evenzeer de herkenbare thematiek'. Nederlands Dagblad

'Haar taal is ingetogen en fonkelt tegelijk. Dat contrast verraadt achter iedere zin een vulkaan aan betekenis. Feest van het begin toont ons, met immense verfijning, de morele vraagstukken van de geschiedenis.'Juryrapport AKO-literatuurprijs

'De morele dilemma's van de veranderende wereld en de keerzijde van vrijheid weet Van Leeuwen te vangen in prachtige, kleine, betekenisvolle scènes. Verfijnd tot in de details. Van Leeuwen heeft haar plaats op de shortlist meer dan verdiend.' de Telegraaf

'De stijl van Van Leeuwen is gewoon prachtig. Ze schrijft in korte zinnen, met net genoeg woorden. Woorden die een hele wereld omvatten. Hier hoor je een dichter vertellen... Ze slaagt er ook in om ons op een subtiele manier te laten "proeven" van deze tijd. Je voelt, ruikt, ziet echt het Parijs van die tijd in deze roman.' Goodreads.nl