Duizendjarig dolen

Wandelingen door de antieke wereld

F.L. Bastet

Bastet publiceerde vele artikelen en studies over klassieke archeologie in allerlei tijdschriften en kranten. Duizendjarig dolen bestaat uit een selectie van deze stukken, waar de auteur zelf van zegt: ‘Wij interesseren ons bijna allemaal wel op een of andere manier voor ons verre of meer nabije verleden: de archeologie van het Heilige Land, Kreta, Troje, Athene, het onmetelijke Romeinse Rijk, Byzantium. Op al deze terreinen valt door nieuwe vondsten en methodes veel boeiends te beleven. Maar wie er meer van wil weten, stuit dikwijls op moeilijk toegankelijke vakliteratuur, moeizaam uit hoeken en gaten bijeen te garen en soms geschreven in een lastige taal.
Daar is niet veel aan te doen, maar wel iets. Hoewel ik niet naïef genoeg ben om idealist te zijn, hoop ik natuurlijk toch, dat de lezers van deze opstellen er inspiratie uit zullen putten om zelf verder op pad te gaan: hetzij dat zij lijfelijk naar Paestum of Palmyra reizen, hetzij dat de aantekeningen achterin tot verdere zelfstudie en onderzoekingstochten in een luie stoel zullen aansporen. Of tot een museumbezoek.’