Dryfsand

Elisabeth Eybers

Trefpunt

Die oorgeblewe tyd is, vreemd genoeg,
noudat dit wegsink, ruimer dan tevore.
Vorsend en vriendelik en onseker kyk
jou oë my aan. Ek wil ’n uitleg gee
maar weet daar is vir ons geval geen woorde
en gun my oë ’n millimeter tyd
om ter beaming van onsekerheid
die soeklig van jou oë nie te ontwyk.
Dan glip ons terug in eie versonkenheid,
voorlopig te ondiep om ver te sak
van die gemeenskaplike peillose oppervlak.