Derwisj

Leonard Nolens

Niemand ontspringt de dans van de derwisj. Zoals de aardbol tolt om zijn as en de zon, zo wervelt een mens om zichzelf en de ander.
Drieëndertig dansgedichten vormen de spil van Derwisj. Daaromheen staan een serie liefdesgedichten, een brief en de vierde reeks van ‘Bres’, een boek in wording.