De rokken van Joy Scheepmaker

Gerrit Krol

Van tweeën een: u hebt De rokken van Joy Scheepmaker helemaal niet gelezen, of u hebt het wel gelezen, maar zonder te weten wat Krol later nog zou schrijven. In geen van beide gevallen kunt u gemerkt hebben hoeveel van de dingen die Krols boeken tot iets unieks in de tegenwoordige Nederlandse letteren maken in zijn debuut al zijn vertegenwoordigd.
Een van de twee: u gaat De rokken van Joy Scheepmaker (her)lezen en u kent Krols latere werk (ook) nog niet, of u kent het al wel. In het tweede geval slaat u een stadium over dat in het eerste nog wel voor u openstaat: het stadium waarin het boek nog niet veel meer was dan een raar, vrolijk, weemoedig, korzelig, verliefd, rijk en naïef verslag van een verliefdheid in het Groningen van de jaren vijftig (woorden uit de contemporaine pers).