De liefdesgedichten

Leonard Nolens

De poëtica van Leonard Nolens is ooit alsvolgt getypeerd: ‘Zijn gedichten hebben een opvallend persoonlijke, expressieve component. Zij stellen zich voor als de stem van een sprekende persoon, en in dat opzicht doen zij een beroep op inleving en herkenning.’ Die persoonlijke stem is het meest aanwezig in Nolens’ liefdesgedichten, die een groot deel van zijn dichterlijke oeuvre uitmaken. De liefdesgedichten van Leonard Nolens bevat een door de dichter gemaakte keuze uit zijn verzamelde gedichten.

‘Zijn mooiste gedichten schrijft hij in wat voor hem het moeilijkste van alle genres moet zijn: het liefdesgedicht.’ NRC Handelsblad