De dagen van de bluegrassliefde

Edward van de Vendel

Tycho is achttien en na zijn eindexamen gaat hij voor het eerst alleen op reis: hij wordt junior assistant in een Amerikaans kinderkamp.
Daar sluit hij meteen vriendschap met de Noor Oliver, even oud als Tycho en voetballer. Het wordt een zinderende zomer, die hun leven voor altijd verandert.

Wat doe je als je leven radicaal omgekeerd wordt?
Vechten of volgen? Aanvallen of verdedigen?
Stilstaan of meebewegen?