Catalogus

Arjen Duinker

Vlieg voet vlieg vierkantje

Vlieg voet vlieg vierkantje
Vlakje water vlakje water
Vlieg voet vierkantje bol
Veer stoel stoel liniaal
Cijfer cijfer liniaal stoel
Koe boog vlieg boog
T-stuk veer T-stuk koe
Touw water vierkantje water
Bol driehoek bol driehoek
Min vierkantje min oor
Min vierkantje min neus
Punt stoel water weggetje
Koe punt driehoek punt
Koe weggetje vlieg vlieg