Bres

Leonard Nolens

Bres was tien jaar lang een dichtbundel in wording. Toen Leonard Nolens in 2003 Derwisj publiceerde, schreef Piet Gerbrandy in de Volkskrant: ‘Evenals de vorige drie bundels bevat ook deze een afdeling met de titel “Bres”. Het is de bedoeling dat al die gedichten uiteindelijk in één boek terechtkomen. Dat wordt zonder twijfel een indrukwekkend geheel. […] In Bres is een bovenpersoonlijke dichter aan het woord die onomwonden poogt een tijdgeest te doorgronden.’