Boghazkoy

Hans Vlek

Na lang aarzelen heeft Hans Vlek eindelijk eens mogen uitpakken met dithyrambisch-distichale prehomerische epiek. Na de ‘Romeinse hymnen’ van de onvolprezen Lucebert werd het namelijk tijd voor iets aanvullends, iets nieuws… Nog steeds blijkt er vóór Homerus, Pindarus en Catallus veel interessants-lyrisch te zijn geschied. Vandaar de titel: stad vóór Homerisch Troje en brandend Mykenen, schouwtoneel van heilige gebeurtenissen in Klein-Azië.