Tsead Bruinja

Tsead Bruinja (1974) studeerde Engels en Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij debuteerde in 2000 met de Friestalige dichtbundel De wizers yn it read, en in 2003 verscheen zijn eerste Nederlandstalige bundel Dat het zo hoorde, die werd genomineerd voor de Jo Peters Poëzieprijs. Sindsdien publiceerde hij twaalf bundels, in het Nederlands en het Fries. Zijn bundel Overwoekerd werd genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs. Zijn recentste bundel is Hingje net alke klean op deselde kapstôk / Hang niet alle kleren op dezelfde kapstok (Afûk, 2018).

Foto: Tessa Posthuma de Boer