Herman van de Wijdeven

Herman van de Wijdeven volgde de toneelacademie in Eindhoven. Na zijn afstuderen werkte hij als acteur bij verschillende theatergezelschappen zoals Stella en Het gevolg. Nu schrijft hij vooral nog voor theater. In 2016 ontving hij de vijfjaarlijkse Lavkiprijs voor zijn eerste boek voor jongeren: Zoals het gebeurd is. De pers was lovend over zijn debuut. De Volkskrant schreef: ‘Hier en daar roept hij aangename herinneringen op aan het beste proza van grootmeester Aidan Chambers.’ Leugenaar Leugenaar is zijn derde jeugdboek. Herman woont met vrouw en zoon in Turnhout.