Ernst Hirsch Ballin

Ernst Hirsch Ballin (1950) is hoogleraar aan de juridische faculteiten in Tilburg en Amsterdam en vervulde verschillende publieke ambten, onder andere als minister van Justitie. Hij publiceerde eerder over burgerrechten, de rechtsstaat en democratie.

Foto: onbekend