Voetnoot – Eerste verzameling

Arnon Grunberg

Een voetnoot is doorgaans te vinden achter in een wetenschappelijk boek, maar Arnon Grunbergs ‘voetnoten bij
de menselijke komedie’, dagelijks op de voorpagina van de Volkskrant, zijn onontkoombaar.

Het nieuws in al zijn diversiteit en absurditeit, becommentarieerd door de scherpste schrijver van Nederland.