Van tafel en bed

Dirk van Delft

Van tafel en bed is het relaas van een scheiding, opgetekend door een vader. De hier bijeengebrachte schetsen, die opvallen door hun sobere, doorzichtige stijl, bestrijken een, periode van twee jaar waarin zich een moeizaam proces van verwijdering en aanpassing voltrekt. Toch blijven de
gewezen echtgenoten nauw op elkaar aangewezen: ze delen de omgang met Alexander, hun zoontje, dat herhaaldelijk kampt met koortsstuipen.
Op het moment van de feitelijke scheiding net twee jaar oud, ontwikkelt dit zoontje gaandeweg een eigen stem.