Van achterdocht tot zelfgenoegzaamheid

Korte verhandelingen voor de moderne mens

Arnon Grunberg

1) Korte verhandelingen kunnen over alle onderwerpen gaan die de hedendaagse mens dwarszitten, die hem fascineren, beangstigen, verlangens in hem opwekken.

2) De korte verhandeling is een essentialistische verhandeling, het overbodige is gekapt.

3) De korte verhandeling wil een vangnet zijn onder de kunst van het converseren.

4) Eén aforisme per korte verhandeling is een minimum.

5) De korte verhandeling is een mini-essay, een samenvatting, een bloemlezing. Als men de schrijver vraagt: wat wilde u nou eigenlijk zeggen met dit of dat?, dan kan hij antwoorden: ‘Lees mijn korte verhandelingen, de rest is uitwerking.’

Quotes:
'Arnon Grunberg is de beste levende schrijver die we hebben. Getuige ook Van achterdocht tot zelfgenoegzaamheid […]. Zijn grappig formeel-ambtelijke, soms theatrale bijna Midden-Europese Joseph Roth-kijk op de dingen is altijd raak.' - De Limburger

'Ideale lectuur na een vermoeiende dag, al was het maar om na het lezen van enkele korte verhandelingen met een glimlach de nacht in te gaan.' - Cutting Edge