Taxi naar de Boerhaavestraat

J.M.H. Berckmans

Met Taxi naar de Boerhaavestraat biedt J.M.H. Berckmans, de nachtburgemeester van Antweruen.een nieuwe psychopathische blik op de wereld van de verworpenen. De meeste van zijn verhalen spelen zich af in de groezelige woonkamers, stinkende cafés en op de arbeidsbureaus van Barakstad (Antwerpen). Telkens staat de ondraaglijke leegheid van het bestaan centraal, de totale liefdeloosheid en uitzichtloosheid. Wrange ironie en superieur sarcasme vormen een laatste houvast.
De scherpte van Berckmans’ beschrijvingen, het doorleefd observeren en formuleren maken zijn stijl meesterlijk. Ondertussen lijkt de auteur meer en meer bezig met een afbraak van de taal, die kraakt en piept in al haar scharnieren. Dat Berckmansiaans blijkt echter dé manier om de wereld van de havelozen en de zotten op te roepen.