In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet)

Handboek voor een nieuwe rolverdeling

Ragna Heidweiller & Samuel Levie

Veel stellen beschouwen zichzelf als geƫmancipeerd. Toch komen zorg en huishouden nog steeds vaker op de schouders van vrouwen terecht en zijn mannen bijna altijd kostwinner. Welke krachten zorgen ervoor dat mannen zich meer als werkers en vrouwen zich meer als verzorgers identificeren? De taakverdeling tussen partners is onderdeel van een complexe maatschappelijke discussie die directe impact heeft op het gezinsleven en kan leiden tot dagelijkse frustraties.

In haar eigen relatie, maar ook in haar coachingspraktijk zag Ragna Heidweiller dat het expliciet bespreken van de taakverdeling in zorg, huishouden en werk, ruimte biedt voor andere belangrijke relatieaspecten zoals intimiteit, verbinding en autonomie. In In voor- en tegenspoed deelt Ragna haar professionele expertise en haar persoonlijke zoektocht met haar partner Samuel Levie naar een betere balans in hun gezinsleven. Daarnaast geven wetenschappers en andere specialisten tekst en uitleg, delen ervaringsdeskundigen hun inzichten en komen praktische tools aan bod waarmee stellen tot een nieuwe verdeling kunnen komen.