De kok, de boerin, haar advocaat en dier verpleegster

Vrouwen met 50 jaar ervaring

Els Quaegebeur

Els Quaegebeur sprak afgelopen jaren vele vakvrouwen (veelal boven de 80) over hun beroep. Na soms wel vijftig jaar werkervaring lopen ze over van kennis en wijsheid, meer dan ooit op een tegel zou passen. Het zijn harde werkers die niet jengelen om bevestiging. Dit boek is een ode aan vijfenzestigplus-vrouwen, tot wasdom gekomen in een tijd waarin het feminisme weliswaar aardig op weg was, maar nog lang niet gold als een gegeven. In vijftien verhalen zet Quaegebeur hen neer, meanderend tussen werk en thuis, tussen vroeger en nu.

Quotes:
'Quaegebeur stelt zichzelf steeds kwetsbaar op want vraagt niet alleen, maar vertelt ook over zichzelf. […] De interviews gaan verder dan alleen de werkervaring – ze beslaan ook een halve eeuw levenservaring van heel verschillende vrouwen.' - NRC Handelsblad