Bazip, Deibel en andere verhalen

De beste verhalen van C. Buddingh'

C. Buddingh’

C. Buddingh’ (1918-1985) was een van de populairste en toegankelijkste dichters van zijn generatie. Hij introduceerde het alledaagse taalgebruik in de poëzie en bracht dit onder de aandacht van het grote publiek. Zijn stem riep bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn werk ernst en melancholie
steeds vaker de boventoon voerden. Buddingh’ voelde de (literaire) tijdgeest uitstekend aan en zijn oeuvre geldt dan ook als een belangrijke barometer van de naoorlogse literatuur in Nederland.

Hoewel Buddingh’ zijn grootste bekendheid dankt aan zijn gedichten, mag een deel van zijn proza zeker ook tot de klassiekers worden gerekend. In Bazip, Deibel en andere verhalen zijn deze beste verhalen gebundeld. Van De avonturen van Bazip Zeehok tot het voetbalverhaal ‘Leve het bruine monster’; van ‘Krijn kan weer pissen’ en ‘Daar ga je, Deibel!’ tot poësie en prose – microverhaaltjes op het snijpunt van poëzie en proza. Het proza toont bij uitstek de sterk uiteenlopende kanten van Buddingh’s schrijverschap en literair aanpassingsvermogen: humoristisch, sceptisch en voortdurend in beweging, maar altijd met een grote liefde voor het alledaagse.

C. Buddingh’(1918-1985) was vertaler, prozaïst en dichter. Met zijn veelzijdig oeuvre, waartoe o.a. de bundels Zo is het dan ook nog weer eens een keer (1963), Wil het bezoek afscheid nemen (1968) en de beroemde Gorgelrijmen behoren, wordt hij gerekend tot een van de belangrijkste en populairste dichters uit de twintigste eeuw.

Wim Huijser (1960) bezorgde in 2010 de verzamelde poëzie van C. Buddingh’ in Buddingh’ gebundeld . Daarnaast verscheen in 2015 zijn biografie van Buddingh’: Dichter bij Dordt (genomineerd voor de ECI Literatuurprijs). Voor Bazip, Deibel en andere verhalen koos hij Buddingh’s beste verhalen.

Quotes:
'Dankzij Bazip, Deibel en andere verhalen maakt C. Buddingh' vandaag weer een springlevende indruk.' ***** - De Morgen

'Getuige Bazip, Deibel en andere verhalen valt Buddingh’ als prozaschrijver te kenschetsen als een in talig opzicht minder inventieve Campert, een Biesheuvel zonder de slaande waanzin, een Nescio zonder het romantisch nihilisme, een minder wereldwijze Deelder. Dat kan veel, veel, véél slechter dus.' - Christophe Vekeman op Klara.be