Bazip, Deibel en andere verhalen

De beste verhalen van C. Buddingh'

C. Buddingh’

C. Buddingh’ (1918-1985) was een van de populairste en toegankelijkste dichters van zijn generatie. Hij introduceerde het alledaagse taalgebruik in de poëzie en bracht dit onder de aandacht van het grote publiek. Zijn stem riep bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn werk ernst en melancholie
steeds vaker de boventoon voerden. Buddingh’ voelde de (literaire) tijdgeest uitstekend aan en zijn oeuvre geldt dan ook als een belangrijke barometer van de naoorlogse literatuur in Nederland.

Hoewel Buddingh’ zijn grootste bekendheid dankt aan zijn gedichten – denk bijvoorbeeld aan evergreens als ‘De blauwbilgorgel’ en ‘Pluk de dag’ – mag een deel van zijn proza zeker ook tot de klassiekers worden gerekend. In Bazip, Deibel en andere verhalen zijn deze beste verhalen gebundeld. Van De avonturen van Bazip Zeehok tot het voetbalverhaal ‘Leve het bruine monster’; van ‘Krijn kan weer pissen’ en ‘Daar ga je, Deibel!’ tot poësie en prose – microverhaaltjes op het snijpunt van proza en poëzie. Verzameld en ingeleid door Buddingh’-biograaf en -kenner bij uitstek Wim Huijser.

Quotes:
'Dankzij Bazip, Deibel en andere verhalen maakt C. Buddingh' vandaag weer een springlevende indruk.' ***** - De Morgen

'Getuige Bazip, Deibel en andere verhalen valt Buddingh’ als prozaschrijver te kenschetsen als een in talig opzicht minder inventieve Campert, een Biesheuvel zonder de slaande waanzin, een Nescio zonder het romantisch nihilisme, een minder wereldwijze Deelder. Dat kan veel, veel, véél slechter dus.' - Christophe Vekeman op Klara.be