Laurie Boucke

Laurie Boucke is geboren in Oakland, Californië. Ze studeerde talen aan de Universiteit van Californië, en ook aan de Universiteit van Grenoble in Frankrijk. Ze heeft op allerlei plaatsen in zowel West- als Oost-Europa gewoond, en verder in India. Haar verblijf in Nederland, voornamelijk in Amsterdam en Alkmaar, heeft vijftien jaar geduurd, in welke periode ze drie kinderen heeft grootgebracht. In het voorjaar van 1987 is ze naar haar geboorteland teruggekeerd.
Na haar terugkeer in Amerika heeft ze samen met Colin White White-Boucke Publishing opgericht. Een bedrijf dat zich specialiseert in het verzamelen van juridische en technische literatuur. The Undutchables was hun eerste uitstapje naar de commerciële boekenmarkt.