Jan Kal

De sonnettendichter Jan Kal (1946) groeide op in Haarlem, maar verhuisde naar Amsterdam voor een studie geneeskunde. Zijn studie bleef door een liefde onvoltooid, maar zijn sonnetten werden overtuigend afgerond. Jan Kal kan van weinig poëzie maken. Hij heeft een eigen spontane, weemoedige toon, humoristisch en ernstig tegelijk. Kals verzamelbundel 1000 sonnetten 1966-1996 verscheen naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag. Over het sonnet dicht Kal: ‘Maar ik heb zwaar verkering met dit mokkel / aan wie ik exclusieve liefde zwoer.’

© Foto: Chris van Houts

Foto: Koos Breukel