Gerard Termorshuizen

Gerard Termorshuizen (1935) studeerde Nederlands en Geschiedenis en promoveerde op P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe en was tekstbezorger van Daums Verzamelde romans. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. In 2001 verscheen van zijn hand Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905.