Aryan van der Leij

Aryan van der Leij (1946) heeft zich voor zijn emeritaat als hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam (2011) beziggehouden met school- en leerproblemen (o.a. dyslexie) en de wijze waarop het onderwijs zich kan aanpassen aan individuele behoeften van leerlingen. Daarna heeft hij zich, als babyboomer én vader van kinderen in verschillende generaties, steeds meer toegelegd op de moderne maatschappelijke problematiek rond opvoeden en opgroeien.