Zwart geld

Nol de Jong

Een fraaie villawijk die ooit door respectabele academici werd gebouwd, wordt geleidelijk opgekocht door de nieuwe rijken, die vooral willen laten zien dat ze geld hebben. Maar wat zijn rijken zonder minder rijken, zoals Loed en Constance?
Zij zijn niet onbemiddeld, maar ze hebben beperkte perspectieven. Als Constance een brief uit Nigeria krijgt met het voorstel mee te helpen aan een transactie om miljoenen dollars uit Afrika over te hevelen naar het Westen, besluit het echtpaar na enige aarzeling de stap te wagen. Gaandeweg krijgt de gedachte aan het snel te verdienen geld hen steviger in de greep dan ze willen toegeven.
Met veel gevoel voor humor typeert Nol de Jong een milieu waarin overdaad, kitsch en jaloezie de toon zetten.