Verzameld prozawerk I – 1966-2008

Ton van Reen

In 2004 verscheen de dikke verzamelbundel Rijke levens met alle romans, novellen en verhalen over het Rijke Roomse leven van de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en de afbrokkeling van het katholieke bolwerk halverwege de jaren zestig.

Erfgoed is het tweelingboek van Rijke levens. Het bevat de titels Geen oorlog, De moord, De gevangene, Lachgas, Landverbeuren, De zondvloed, Katapult, de ondergang van Amsterdam en Bevroren dromen. Ton van Reen karakteriseert ze als donkere, vaak maatschappijkritische sprookjes.