Vader en dochter

Petra Hammesfahr

Wanneer Merkel eindelijk in staat is om op de toenadering van zijn dochter Irene in te gaan, slaat het noodlot toe. Hij treft zijn dochter vermoord in haar eigen huis aan. Aanvankelijk sluit hij zich voor dit drama af. Totdat hij begint te vermoeden wie Irene vermoord kan hebben. Bij zijn naspeuringen ontdekt hij hoezeer Irene op hem leek. Een late ontdekking, die bij Merkel sterke wraakgevoelens oproept.