Tussentonen

Jana Beranová

Op zaterdag 2 oktober jongstleden werd de pokziebundel Tussentonen van Jana Beranov?epresenteerd in Boekhandel v/h Van Gennep, Rotterdam.

In aanwezigheid van een groot aantal liefhebbers werd de derde bundel die Uitgeverij De Geus van Jana Beranov?ubliceert, overhandigd aan Bas Kwakman.

De dichteres had de directeur van Poetry International op het hart gedrukt niets over de gedichten in de bundel te zeggen. Bas Kwakman hield zich niet aan
de afspraak. In een heldere toespraak ontvouwde hij zijn waardering voor het werk van de in Tsjechi?eboren maar ondertussen oer-Rotterdamse Jana Beranov?

Zie hieronder voor de toespraak van Bas Kwakman