Stemmen in het duister

Julian Stryjkowski

Een paar jaar voor de Eerste Wereldoorlog komt het leven in een Pools-joodse gemeenschap in Oost-Galici?nder grote druk te staan. Het is echter niet de buitenwereld die voor dreiging zorgt: het zijn veranderingen in de gemeenschap zelf. Modernistische idee?over de vrouwenbeweging sijpelen binnen en het socialisme komt op, wat aanleiding geeft tot onderlinge twisten over goed en kwaad.

De veranderingen veroorzaken barsten in de saamhorigheid van het gezin waarvan de kleine Aronek deel uitmaakt. Aronek is de zoon van rebbe Tojwje, die vanwege zijn hardnekkige geloof ‘de agent van God’ wordt genoemd. Aroneks zus wil, tot groot verdriet van de vader, Maria worden genoemd, en een broer wil naar Palestina om te gaan werken aan de realisering van de joodse droom.

Stemmen in het duister vormt voor velen een soort Bijbel van het joodse leven in Polen. Het is een prachtig en ontroerend monument voor een jeugd die door de holocaust is weggevaagd.