Sr.

Bavo Dhooge

Bavo Dhooge besluit na zestien jaar schrijverschap de pen neer te leggen. Bij het deleten van zichzelf stoot hij op een Facebookprofiel, gewijd aan ‘Bavo Dhooge’. Het blijkt een eerbetoon aan zijn vader Bavo Sr. door diens laatste, geheime liefde. Het brengt Bavo Jr. op het idee om herinne-ringen op papier te zetten aan de man die op zijn éénenveertigste stierf en diens tweede, niet-geleefde helft te fantaseren.

Quotes:
'[V]oor ons de schitterende vaderroman Sr., en als dat boek Dhooge niet naar de hoogste regionen der Vlaamse letteren katapulteert, dan weet ik het ook niet meer. Goed gedaan, Bavo.' – Herman Brusselmans in Humo