Slangenkoers

Bernard du Boucheron

In de veertiende eeuw gaan geruchten dat op het eiland Nieuw Thule in het verre Noorden alles gebeurt wat God verboden heeft. Priester Montanus zet met een schip koers naar Nieuw Thule om daar zielen te redden.

Na maanden van ontberingen op de ijskoude zee arriveert het schip op de plek van bestemming. Montanus treft er een volk aan dat leeft zoals in het einde der tijden. Hem wacht de zware taak om van de eilandbewoners, die jarenlang afgesloten zijn geweest van de buitenwereld, een godvruchtig volk te maken en de bandeloosheid te beteugelen. Maar kan de priester zelf de vleselijke verleidingen weerstaan?