Over het islamisme

Fouad Laroui

Wat weten we van de islam?
Wat weten we van de Koran?
Wie boeken als Islam voor Dummies leest, krijgt veel nuttige informatie. Maar kunnen we al die wetenswaardigheden ook plaatsen in de huidige opvattingen die zich bewegen tussen liberaal en uiterst extreem?
Fouad Laroui gidst de lezer door de wereld van de islam. Hij doet dat door een persoonlijke visie te combineren met de feiten. Zijn onderscheid tussen geloof (ik) en religie (wij) is het uitgangspunt voor een reis langs diverse gezichtspunten die hij smeuïg maar ondubbelzinnig uit de doeken doet.
Verhelderend, boeiend en vlijmscherp ontmaskert Laroui taboes en clichés en legt hij zin en onzin bloot.
Zonder de confrontatie te schuwen.