Onze wijk

Dominique Elshout

In april 2005 barstte in volksbuurt De Graafsewijk opnieuw de bom. Na de uitzending van een televisieprogramma over enkele wijkbewoners werd de inboedel van een gezin kort en klein geslagen. De rellen die daarop ontstonden waren echter niet zo ernstig als de kleine oorlog die in december 2000 in de wijk uitbrak na de dood van een voetbalsupporter.

De Graafsewijk is een van de zesenvijftig wijken in Nederland die volgens het ministerie van VROM extra aandacht nodig hebben. Om te weten wat er in volksbuurten speelt bracht Dominique Elshout veel tijd door in De Graafsewijk. Hij toont onverbloemd het leven in de buurt en registreert de manier waarop overheid en instanties grip proberen te krijgen op de problemen die er spelen.