Onsterfelijk gras

Yaşar Kemal

De oude Meryemce is te zwak om nog met de rest van haar dorp naar de katoenpluk te gaan en blijft daarom achter in gezelschap van Ali en Elif. Na een tijdje besluiten zij zich toch bij de andere dorpsbewoners te voegen. Achtergebleven in het verlaten dorp begint Meryemce vreselijk naar een mens te verlangen. Als ?er op een dag verschijnt, bejegent ze hem allerhartelijkst. Niet wetende dat ze de man begroet die gekomen is om haar, de ‘onsterfelijke’, te vermoorden.