Mysteriën

Knut Hamsun

Magnifieke roman van de Noorse Nobelprijswinnaar

In een slaperig, Noors kustplaatsje, eind 19de eeuw, stapt op een dag een geheimzinnige vreemdeling in een opvallend geel pak aan land, met een vioolkist onder zijn arm en een flesje blauwzuur in zijn vestzak. De man noemt zichzelf Johan Nilsen Nagel. Hij neemt zijn intrek in het lokale hotel en schokt de inwoners met zijn gedrag: hij strooit met geld, sluit vriendschap met Minuut de dorpsgek, interesseert zich bovenmatig voor een recent sterfgeval en maakt twee vrouwen tegelijk het hof, waaronder de dochter van de dominee. Om indruk op hen te maken vertelt hij de meest fantastische verhalen. Maar ook in het echte leven blijkt hij een fantast: zijn vioolkist bevat slechts vuile was en de belangrijke telegrammen die hij ontvangt, heeft hij aan zichzelf gestuurd. Wie is Nagel en wat wil hij van de dorpsbewoners?