Mefistowals

Ollivier Pourriol

Een jonge pianist heeft genoeg van de anonimiteit en doet mee aan het grote Chopinconcours in Warschau, begeleid door zijn mentor Pietr Ostreich – beroemd musicus, provocateur, zuiplap en juryvoorzitter.

Hij moet het opnemen tegen Ergo Zeitos, de geniale leerling van Pietr Ostreich.

Maar waarom laat die zijn leerling Liszt op een Chopinconcours spelen?